NHL YTD: 10-5-1 [+5.25u]

Hurricanes over 6 [-118]
Avalanche reg [-120]